- Målet vårt er å bidra til å heve hotell- og restaurantbransjens service- og inntjeningsnivå, og dermed være ledelsens høyre hånd.
Cecilie Gunnerud Maurstad
Prosess & strategiveileder/ Mental trener
Cecilie

Referanser

14mai

I media

0 Kommentarer
Artikler og publikasjoner om Horecautvikling (tidligere Din Høyre Hånd) i media... Les mer →
14mai

Å bruke Cecilie G. Maurstad er en god investering i renommé, motivasjon og lavt sykefravær!

0 Kommentarer
Stor faglig kompetanse og masse erfaring, har gjort at vi i dag er blitt mer kostnadseffektive og produktive – samtidig... Les mer →
14mai

Jeg kunne ikke startet bedriften uten Din Høyre Hånd (Horecautvikling) – nå har jeg 13 ansatte!

0 Kommentarer
Niska forteller hvordan Cecilie lærte henne å regne på lønnsomhet og sanere produkter som ikke solgte bra nok... Les mer →

 

Horecautviklings 7 forutsetninger


Virkeligheten

Virkeligheten

Hvor tapes og vinnes penger?


Engasjement

Engasjement

Inspi­rasjon, entu­si­asme, arbei­ds­glede, for­p­lik­telse, lojalitet.

Yrkesstolthet

Yrkesstolthet

Fagkunnskap, kom­petanse, pro­fesjon­alitet, tilhørighet, tryg­ghet, ans­vars­følelse, holdningsendring.


Mestringsfølelse

Mestringsfølelse

God selvtil­lit, god selvfølelse, ydmykhet, utholdenhet.

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Sanse­basert kom­mu­nikasjon, infor­masjon, hel­hetlig tilnærm­ing, positiv psykologi, teamfølelse.

Lønnsomhet

Lønnsomhet

Øke innt­jen­ing: Øke omset­ning, senke sykefravær.

Langsiktighet

Langsiktighet

Langsik­tig og strate­gisk tenkn­ing, struk­tur, strate­gier, klare og tydelige mål, tett samarbeidskultur.

Tilbake til toppen