Fundament og drivkraft for å utvikle seg og mestre oppgaver

Etter å ha arbei­det ca. 35 år i denne bran­sjen, er min grunnhold­ning at uansett alder og posisjon ønsker enkeltin­di­videt å ha et arbeid å gå til. Oppleve en tilhørighet, føle seg sett og kjenne på en daglig glede av å ha bidratt til egen inntekt, felleskapet og sam­fun­net. Dette er verdier som hvert enkeltin­di­vid og hver bedrift verd­set­ter og forstår vik­tigheten av.

Hore­cautvikling vet at tiden er inne for «å gjøre» dette, ikke kun «å snakke» dette.

Hore­cautvikling vil skape tillit og tro­verdighet med både ledelsen og med personale.

Hore­cautviklings visjon og misjon er gjennom direkte dialog med ledelse og per­son­ale å bidra til å foran­dre bedrifts‑, arbei­d­skul­tur og holdning.

Hore­cautvikling bidrar aktivt ved å skape en tettere samar­bei­d­skul­tur hvor hver enkelt ansatt opplever at innsat­sen som gjøres, blir sett og verd­satt av ledelsen.

Hore­cautviklings verdier er troen på et engas­jert, entu­si­astisk team, indi­videts engas­je­ment og per­son­lige utvikling for å skape yrkesstol­thet og glede på arbei­d­splassen, i fellesskap.

TEAM

Together Everyone Achieves More !