Å jobbe med arbeidsglede – hva kan virksomheter få ut av det?

AFI har fått i oppdrag av Virke å gjen­nomgå eksis­terende kunnskap om arbei­ds­glede. Fra opp­drags- beskriv­elsen heter det at kunnskapssta­tusen skal ha hov­ed­vekt på arbei­ds­glede som jobb- engas­je­ment og jobb­mo­ti­vasjon, snarere enn rene arbeidsmiljøforhold.

Les rap­porten om arbei­ds­glede her