Takk til/bidragsytere

En takk til per­son­ene som lot Hore­cautvikling få lov å bruke både de ansatte “i action”, og deres forskjel­lige arbei­d­splass­er som inspi­rasjon til foto for vår nett­side. Iselin og Helene Setsaas,… les mer →