Etter en runde med Din Høyre Hånd (Horecautvikling) fungerte front of house og kjøkkenet mye bedre!

Kai Jarre er en erfaren ringrev i restau­rant­bran­sjen. Han var med å starte pop­ulære Beach Club på Aker Brygge og er medeier i mexe-restau­ran­ten Mucho Mas på Grün­er­løk­ka. Nå er Jarre også medeier i nyåp­nede Funkis Diner & Sports­bar på Holtet i Oslo. Men selv for en ringrev kan behovet for hjelp melde seg.

– I Mucho Mas hadde vi en utfor­dring ved at forhold­et mellom front of house og kjøkkenet ikke fungerte godt nok. Vi kon­tak­tet Cecilie G. Maurstad, som tok tak umid­del­bart, forteller han.

Har løftet servicen

Jarre forteller at Din Høyre Hånd (Red.amn.: Hore­cautvikling) har bistått med å strøm­lin­je­forme strate­gi­plan­er, service og oppgradering.

– Maurstad kan bran­sjen så godt at hun raskt avdekker prob­lemene. På Mucho Mas laget hun nye rutiner og arbei­dsin­strukser, fikk opp ser­vicenivået og lærte de ansatte å kom­mu­nis­ere bedre. I tillegg skaffet hun oss en ny daglig leder. Resul­tatet er kjem­pe­bra og vi er svært fornøyd med innsat­sen hennes! I forbindelse med opp­starten av Funkis på Holtet har hun også vært en god coach og råd­giv­er – jeg kan anbe­fale henne på det varmeste!

Etter en runde med Din Høyre Hånd fungerte front of house og kjøkkenet mye bedre!

Kai Jarre, eier av Mucho Mas og Funkis Diner & Sportsbar