Hun er spesialist på å løse opp i konflikter, og få folk til å jobbe med hverandre – og ikke mot hverandre!

Med bak­grunn som kjøkken­sjef på Hol­menkollen Park Hotell, Royal Garden, Blom, og også medeier i Fein­schmeck­er, Babettes Gjeste­hus og Café Spesial, er Ortwin Kulmus en av restau­rant-Norges mest erfarne aktører.

– Cecilie og jeg ble part­nere i 1997 da jeg kjøpte meg inn i hennes Café Spesial. Vi fikk syv hek­tiske og mor­somme år sammen med café på dagtid og restau­rant på kveld­stid. Cecilie er dyktig i drift og med ansatte. Hun er et solid fag­men­neske, motiv­erende, inklud­erende og flink til å lære opp folk, forteller Ortwin Kulmus.

Grobunn for kommunikasjon

Han forteller at Maurstad alltid har som mål å gjøre bedrifter hun jobber med mer effek­tive, og at tiltak­ene hun igangset­ter skal være kostnadsbesparende.

– Hun ser hel­heten og er like kvalitets­be­visst på mat og vin som på service og effek­tivitet. Maurstad avdekker raskt når for eksem­pel FB-avdelin­gen ikke samar­bei­der godt med kjøkkenet, og hun er spe­sial­ist på å løse opp i kon­flik­ter og få folk til å jobbe med hveran­dre og ikke mot hveran­dre. På denne måten skaper hun grobunn for god kom­mu­nikasjon avdelin­gene og folkene i mellom. Vi har samar­bei­det tett den siste tiden og jeg kan anbe­fale hennes tjen­ester på det varmeste, avs­lut­ter han.

Hun er spe­sial­ist på å løse opp i kon­flik­ter, og få folk til å jobbe med hveran­dre – og ikke mot hverandre!

Ortwin Kulmus, mangeårig partner av Cecilie G. Maurstad