Jeg kunne ikke startet bedriften uten Din Høyre Hånd (Horecautvikling) – nå har jeg 13 ansatte!

Bodil Niska er med sin tenor­saks utøvende jazzmusik­er og jazzelsker. For noen år siden åpnet hun Bare Jazz i Grensen 8, en kom­bin­ert plate­bu­tikk for jazzelskere, kon­sertare­na og cafe med server­ing og full skjenke­bevilling. Som musiker hadde hun ikke mye erfar­ing fra det å drive en bedrift og ansette de rette men­neskene, så da Cecilie G. Maurstad kunne ta seg av den biten, falt mye på plass.

– For meg var det vanske­lig å være sjef, men heldigvis er Cecilie en dame som tar tak. Hun er krys­tal­lk­lar og han­dlekraftig og tok en sjef­s­rolle i opp­starten av Bare Jazz. Cecilie lærte opp både meg og alle hun ansatte for meg. Vi lærte masse om høy service, smil i hverda­gen, mersalg og hvilke vare­grup­per vi skulle satse på. Hun hadde på forhånd laget skriftlige rutiner og ansat­tkon­trak­ter som vi i dag følger til punkt og prikke. De ansatte er trygge på hva de skal gjøre og trivse­len er veldig god, og når Cecilie dukker opp er alltid de ansatte veldig glade for det, forteller innehav­eren.

Kalte henne ”min høyre hånd”

Niska forteller videre hvordan Cecilie lærte henne å regne på lønn­somhet og sanere pro­duk­ter som ikke solgte bra nok – både musikk og cafe­pro­duk­ter.

– Skal man drive butikk må man jo tjene penger, og da gjelder det å unngå å sitte på pro­duk­ter som støver ned. Cecilie ser langt frem og jobber fra bunnen av og oppover – og hun har lært meg hvordan jeg som sjef får full kon­troll. Jeg har lært så mye av henne og er blitt en tydeligere og mye bedre sjef. Etter hvert begynte jeg å kalle henne ”min høyre hånd”, og slik fikk hennes eget selskap sitt navn! Hadde jeg kunnet gi Cecilie karak­ter på en skala fra en til tusen, hadde hun fått tusen, avs­lut­ter Bodil Niska fornøyd.

Jeg kunne ikke startet bedriften uten Din Høyre Hånd – nå har jeg 13 ansatte!

Bodil Niska, innehaver av Bare Jazz, jaz­znet­tbu­tikk og café med skjenkerett

Red.amn. mai 2015: Cecilie har nå skiftet navn til “Hore­cautvikling”. Du kan lese mer om bak­grun­nen for navneen­drin­gen under sek­sjo­nen “Aktuelt”.