Jeg kunne ikke startet bedriften uten Din Høyre Hånd (Horecautvikling) – nå har jeg 13 ansatte!

Bodil Niska er med sin tenor­saks utøvende jazzmusik­er og jazzelsker. For noen år siden åpnet hun Bare Jazz i Grensen 8, en kom­bin­ert plate­bu­tikk for jazzelskere, kon­sertare­na og cafe med server­ing og full skjenke­bevilling. Som musiker hadde hun ikke mye erfar­ing fra det å drive en bedrift og ansette de rette men­neskene, så da Cecilie G. Maurstad kunne ta seg av den biten, falt mye på plass.

– For meg var det vanske­lig å være sjef, men heldigvis er Cecilie en dame som tar tak. Hun er krys­tal­lk­lar og han­dlekraftig og tok en sjef­s­rolle i opp­starten av Bare Jazz. Cecilie lærte opp både meg og alle hun ansatte for meg. Vi lærte masse om høy service, smil i hverda­gen, mersalg og hvilke vare­grup­per vi skulle satse på. Hun hadde på forhånd laget skriftlige rutiner og ansat­tkon­trak­ter som vi i dag følger til punkt og prikke. De ansatte er trygge på hva de skal gjøre og trivse­len er veldig god, og når Cecilie dukker opp er alltid de ansatte veldig glade for det, forteller innehaveren.

Kalte henne ”min høyre hånd”

Niska forteller videre hvordan Cecilie lærte henne å regne på lønn­somhet og sanere pro­duk­ter som ikke solgte bra nok – både musikk og cafeprodukter.

– Skal man drive butikk må man jo tjene penger, og da gjelder det å unngå å sitte på pro­duk­ter som støver ned. Cecilie ser langt frem og jobber fra bunnen av og oppover – og hun har lært meg hvordan jeg som sjef får full kon­troll. Jeg har lært så mye av henne og er blitt en tydeligere og mye bedre sjef. Etter hvert begynte jeg å kalle henne ”min høyre hånd”, og slik fikk hennes eget selskap sitt navn! Hadde jeg kunnet gi Cecilie karak­ter på en skala fra en til tusen, hadde hun fått tusen, avs­lut­ter Bodil Niska fornøyd.

Jeg kunne ikke startet bedriften uten Din Høyre Hånd – nå har jeg 13 ansatte!

Bodil Niska, innehaver av Bare Jazz, jaz­znet­tbu­tikk og café med skjenkerett

Red.amn. mai 2015: Cecilie har nå skiftet navn til “Hore­cautvikling”. Du kan lese mer om bak­grun­nen for navneen­drin­gen under sek­sjo­nen “Aktuelt”.