Ønsker du høyere kvalitet og bedre effektivitet i bedriften din, er Cecilie G. Maurstad korteste vei til målet!

Monica Egeberg har lang fart­stid som leder i hotell- og restau­rant­bran­sjen og vet mye om hva som fun­ger­er og ikke fun­ger­er. Hun har jobbet tett med Cecilie G. Maurstad og var sjefen hennes da de bygget opp Folk Restau­rant og Bar i Folketeatret.

– Førstein­ntrykket av Cecilie var at hun var direkte, ener­gisk, myndig og løs­ning­sori­en­tert – i tillegg hadde hun en behagelig autoritet. Hun er veldig bestemt, og har et talent i å få ut poten­sialet i folk. Jeg merket raskt at hun vet hva hun driver med og at hun har med seg hjertet i jobben, sier Monica Egeberg.

Løfter norsk service

Hun mener ledere som ønsker å utvikle seg selv og sine team har mye å hente hos Maurstad.

– Cecilie er god på både å se enkelt­per­son­er og hel­heten. Bruker du henne får du både høyere kvalitet og bedre effek­tivitet på egne folk. Gjennom sin kom­petanse øker hun kvaliteten på det som pro­duseres av de ansatte. I dag er det mye svensker i hotell og restau­rant, og de er av mange kjent for å gjøre en god jobb. Men med Cecilie løftes faktisk norsk service videre – og det er viktig! Hun kan bran­sjen og er dyktig til å gjøre også de ufaglærte bedre. Hun får avdelinger til å samar­bei­de, og stiller krav på en positiv måte, slik at det hun til­før­er avdel­ingsled­erne tar de med seg videre i avdelin­gen – da blir det resul­tater, avs­lut­ter hun.

Ønsker du høyere kvalitet og bedre effek­tivitet i bedriften din, er Cecilie G. Maurstad kor­te­ste vei til målet!

Monica Egeberg, hotelldirek­tør Hotel Scandic Vulkan