Som min mentor og sjef i tre jobber, har jeg lært veldig mye om restaurantbransjen av Cecilie!

Iselin Setsaas begynte å jobbe for Cecilie G. Maurstad allerede som 17-åring. Hun fikk jobb som deltidsservitør på Cafe Spesial på Vin­deren i Oslo, der Maurstad drev cafe på dagtid og restau­rant på kvelden. Her jobbet de tett sammen i mange år. Senere ble Maurstad bedt om å bygge opp og for­berede driften av hotel­let Tenuta San Pietro i Luca, Italia – og dit ville hun ha med seg Iselin.

– Det ble en fan­tastisk tid der med Cecilie. Jeg jobbet som ”potet” – hov­ed­sake­lig i restau­ran­ten, men senere også i booking og resep­sjon. Det ble en bratt læringskurve – delvis på ital­ien­sk. Vi ble et veldig godt team med en bland­ing av norske og ital­ienske folk – og med Cecilie som sjef klarte vi å fungere sammen og fikk til en god lagånd. Hennes brede erfar­ing er en stor styrke, og kom­bin­ert med arbei­ds­glede, moti­vasjon og godt humør får hun folk til å jobbe godt sammen. Hun er løs­ning­sori­en­tert, grundig og har stor yrkesstol­thet – da blir det gjerne bra! Derfor er det også mange ansatte som knytter sterke bånd til henne, sier Iselin.

Ledere sammen på Folketeatret

En tid etter Italia, fikk duoen jobb som restau­rantsjef og assis­terende restau­rantsjef da Folketeatret til Chris­t­ian Ringnes åpnet.

– Folketeateret ble en stor over­gang for oss som da kom fra det mindre hotel­let i Italia. Her handlet mye om den store oppset­nin­gen ”Mamma Mia!” og å ta i mot teater­pub­likum­met før og etter forestill­in­gene i den store restau­ran­ten og i seks barer. Da fikk jeg oppleve en mye mer admin­is­tra­tiv Cecilie enn tidligere. Hun ble raskt en som de ansatte fikk tillit til og kom til, og hun samar­bei­det godt både med de ansatte på ulike nivåer og med meg direkte, som assis­terende restau­rantsjef. Hun var flink på tilbakemeldinger, til å holde fokus og til få ting gjort. Cecilie er en sjelden vare i restau­rant­bran­sjen og hun er min ”bran­sje­mam­ma”, som jeg alltid vil sette pris på, avs­lut­ter Iselin som eier og driver Restau­rant Victor på Torshov.

Som min mentor og sjef i tre jobber, har jeg lært veldig mye om restau­rant­bran­sjen av Cecilie!

Iselin Setsaas, daglig leder og eier av restau­rant Victor på Torshov