Takk til/bidragsytere

En takk til per­son­ene som lot Hore­cautvikling få lov å bruke både de ansatte “i action”, og deres forskjel­lige arbei­d­splass­er som inspi­rasjon til foto for vår nettside.

  • Iselin og Helene Setsaas, ved Restau­rant Victor
  • Jakob Thomassen, kjøkken­sjef ved Restau­rant NI & TYVE.
  • Tord Roald, servitør ved SOLSIDEN Restaurant.

Hore­cautvikling benyt­ter sam­tidig anled­nin­gen til å takke familie og gode venner, samt arbei­d­skol­le­gaer gjennom flere år som aktivt har bidratt, gitt inn­spill, gode råd, engas­je­ment og glede til det vi er idag.