Frontpage slide 3

Horecautvikling arbei­der ut fra syv forut­set­ninger for at en bedrift skal lykkes: 1. Virkeligheten 2. Engasjement 3. Yrkesstolthet 4. Mestringsfølelse 5. Kommunikasjon 6. Lønnsomhet 7. Langsiktighet