Fundament og drivkraft for å utvikle seg og mestre oppgaver

Uansett alder og posisjon ønsker enkeltin­di­videt å ha et arbeid å gå til. Hore­cautviklings visjon og misjon er gjennom direkte dialog med ledelse og per­son­ale å bidra til å foran­dre bedrifts‑, arbei­d­skul­tur og holdning